Blessure preventie

Gezond leven en sporten wordt steeds belangrijker gevonden in onze maatschappij. De positieve effecten van sporten op de gezond- heid worden vanuit werkgevers, sportverenigingen en verzekerings- maatschappijen vaak aangemoedigd. Echter de nadelige effecten van sporten, blessures, zijn voor allen een bron van zorg en ongemak.

Om blessure vrij te kunnen blijven sporten is het belangrijk dat een sporter of sportster de sportieve belasting van het lichaam afstemt op de effectieve belastbaarheid. Door behandeling van bestaande blessures en gericht trainings- advies, gericht op vermijden van overbelasting, kunnen verdere blessures worden vermeden. Trauma blessures blijven onvermijdelijk, denk aan tackles in voetbal.

 

Blessure preventie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Primaire preventie:
  Is het voorkomen van het ontstaan van blessures, zonder dat er klachten zijn.
 • Secundaire preventie:
  Is het vroegtijdig ingrijpen bij de eerste symptomen van blessure vorming en overbelasting.
 • Tertiaire preventie:
  Is het nemen van maatregelen ter voorkoming van overbelasting in alle stadia van een blessure en om het herstel van een blessure te bevorderen.

De behandelmethode ziet er als volgt uit:

 •  Intakegesprek
 • Het doen van functieonderzoeken • Beoordeling van de situatie
 • Advies en behandelplan

Blessurepreventie is het totaal aan maatregelen, dat je kunt nemen, om schade aan de gezondheid ten gevolge van sportbeoefening te voorkomen.